I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Quan sát hình 22.1 (SGK trang 71), cho biết:

– Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc?

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt.

Trả lời

– Tên các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương Bắc: Chúc, I-a-kut, Xa-mô-y-et, La-pông, I-nuc.

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi:

+ Người Chúc, người I-a-kut, người Xa-mô-y-et ở Bắc Á.

+ Người La-pông ở Bắc Âu.

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt: người I-nuc ở Bắc Mĩ.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Kể tên những hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở phương Bắc?

Trả lời

– Chăn nuôi: tuần lộc, chó (để kéo xe).

– Săn bắt: tuần lộc, hải cẩu, gấu trắng, cá.

2. Đổi lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

Trả lời

– Những nguồn tài nguyên chính ở đới lạnh: hải sản, thú có lông quý, khoáng sản (đồng, uranium, kim cương, kẽm, vàng, dầu mỏ…).

– Đến nay, nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác vì điều kiện khai thác rất khó khăn:

+ Về tự nhiên: khí hậu quá lạnh, đất đóng băng quanh năm, mùa đông kéo dài…

+ Về xã hội: thiếu nhân công, thiếu phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại…

3. Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập sơ đồ theo mẫu (SGK trang 73) thể hiện mối quan hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh.

Trả lời

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:

1. Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc là

A. chăn nuôi tuần lộc.                           B. đánh bắt cá.

C. săn thú có lông quý.                         D. tất cả các ý trên.

2. Dân tộc nào ở Bắc Âu sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc và săn thú có lông quý?

A. Chúc.                   B. La-pông. C. I-a-kut. D. Xa-mô-y-et.

3. Địa bàn cư trú của các dân tộc ở đới lạnh sống bằng nghề săn bắt là

A. Bắc Âu và Bắc Á.                        B. Bắc Á và Bắc Phi.

C. Bắc Mĩ và đảo Grơn-len.            D. Bắc Âu và đảo Grơn-len.

4. Ở đới lạnh, các dân tộc nào ở Bắc Á sống chủ yếu bằng chăn nuôi?

A. La-pông, Chúc, I-a-kut.

B. I-nuc, La-pông, Xa-mô-y-et.

C. Xa-mô-y-ct, I-a-kut, La-pông.

D. Chúc, I-a-kut, Xa-mô-y-et.

5. Tài nguyên chính ở đới lạnh là

A. chim, thú rừng, khoáng sản.

B. hải sản, thú có lông quý, khoáng sản.

C. hải sản, khoáng sản, rừng.

D. thú có lông quý, rừng, khoáng sản.

Đáp án

1D 2B 3C 4D 5B

Nguồn website giaibai5s.com

Phần hai. Các môi trường địa lí-Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh-Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
Đánh giá bài viết