Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương X. Châu Âu-Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

On

1. Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ Quan sát hình 61.1 (SGK trang 184), hãy: – Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung…

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương X. Châu Âu-Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

On

1. Nhận biết đặc điểm khí hậu Quan sát hình 51.2 (SGK trang 155): – Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-navi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len? –…

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương X. Châu Âu-Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

On

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT 1. Quan sát hình 52.1 (SGK trang 156), cho biết đặc điểm khí hậu ôn đới hải dương. Trả lời – Quan sát hình 52.1, nhận xét: + Nhiệt độ cao nhất: tháng…

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương X. Châu Âu-Bài 51. Thiên nhiên châu Âu

On

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT 1. Xác định trên hình 51.1 (SGK trang 153): – Các biển: Địa Trung Hải, Măng-Sở, Biển Bắc, Bun-tích, Biển Đen (Hắc Hái), Biển Trắng (Bạch Hải). – Các bạn đáo: Xcan-đi-na- vi,…

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương IX. Châu Đại Dương-Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

On

1. Dựa vào hình 48.1 (SGK trang 144) và lát cắt địa hình (SGK trang 151), trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau: – Địa hình có thể chia làm mấy khu vực? – Đặc điểm địa hình…

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương IX. Châu Đại Dương-Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

On

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT 1. Qua bảng số liệu (SGK trang 147), nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương. Trả lời –…

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương IX. Châu Đại Dương-Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương

On

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT 1. Dựa vào hình 48.1 (SGK trang 144), hãy: – Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu Đại Dương. – Xác định vị trí các chuỗi đảo…