TẬP ĐỌC Nghìn năm văn hiến

I. Đọc kĩ bài:

– Đọc nhiều lần bài văn, nhớ kĩ các hình ảnh, chi tiết nổi bật.

– Đọc rõ ràng, rành mạch với giọng tự hào.

– Chú ý các từ ngữ khó phát âm: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngạc nhiên, tiến sĩ, thế kỉ, lấy, đỗ, cụ thể, Thiên Quang, muỗm, cổ kính, lâu đời,…

II. Tóm tắt nội dung:

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một địa danh nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội, là chứng tích chứng minh cho truyền thống khoa cử, truyền thống coi trọng nhân tài và nền văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam.

III. Gợi ý trả lời câu hỏi:

1.Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì?

Khách nước ngoài ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1975, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, các triều vua đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

2.Hãy đọc và phân tích bảng số liệu thống kê theo các mục sau: – Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

(Triều Lê – 104 khoa thi.) – Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất ?

(Triều Lê – 1780 tiến sĩ.) 3. Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hoá Việt Nam? (- Người Việt Nam ta có truyền thống coi trọng đạo học, coi trọng nhân tài. – Việt Nam là một đất nước có nền văn hiến lâu đời.

– Dân tộc ta rất tự hào về truyền thống văn hoá có từ lâu đời.)

IV. Thực hành – Luyện tập:

1/ Đọc nhiều lần bài Nghìn năm văn hiến.

2/ Kể lại nội dung bài Nghìn năm văn hiển theo lời của em.

(Học sinh tự làm.)

Giaibai5s.com

Nghìn năm văn hiến
Đánh giá bài viết
News Reporter