CHÍNH TẢ. Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

LƯƠNG NGỌC QUYẾN

Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Nuôi ý chí khôi phục non sông, ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự, rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30-8-1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

Theo Lương Quân

– Các em nghe thầy, cô đọc hết câu mới viết.

– Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh dễ sai chính tả: Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, non sông, Nhật Bản, Trung Quốc, lực lượng, Pháp, khoét, luồn, buộc, xích sắt, Thái Nguyên, Đội Cấn, lãnh đạo, bùng nổ, giải thoát, chỉ huy, nghĩa quân, tấm lòng trung với nước, sáng mãi.

Giaibai5s.com

Lương Ngọc Quyến
5 (100%) 1 vote
News Reporter