Câu 1. Tìm các cặp quan hệ từ trong những câu sau:

a) Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.

(Cập quan hệ từ: Nhờ … mà …).

b) Lượng của con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không những cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận.

(Cập quan hệ từ: Không những… mà còn…)

Câu 2. Hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn a hoặc đoạn b dưới đây thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì… nên… hoặc chẳng những… mà còn…

a) Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ để điều. Vì thế ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh,… đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.

(Câu a: Mấy năm qua, vì chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều nên ở ven biển các tỉnh như … đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.)

b) Ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh,… đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bôi ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Côn Lu, Cồn Mờ (Nam Định),…

(Câu B:

+ Phong trào trồng rừng ngập mặn chẳng những có ở ven biển các tỉnh như … mà còn lan ra các đảo mới bồi ngoài biển như…

+ Chẳng những ở ven biển các tỉnh như … đều có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bôi ngoài biển như…)

Câu 3. Hai đoạn văn sau có gì khác nhau ? Đoạn nào hay hơn ? Vì sao ?

a) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ô, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mai giật mình khiếp hãi. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai hoạ cho bầy chim. Chẳng kịp can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to:

– Ủi, này! Bay đi, bay đi…

b) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi. Cũng Vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai hoạ cho bầy chim. Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hắn lên thuyền xua tay và hô to:

– Úi, này! Bay đi, bay đi…

(- So với đoạn a (trong bài Vườn chim), thì đoạn b có thêm một số quan hệ từ và cặp quan hệ từ ở các câu sau:

Câu 6: Vì vậy, Mai…

Câu 7: Cũng vì vậy, cô bé…

Câu 8: Vì chẳng kịp… nên cô bé…

– Đoạn a hay hơn đoạn b vì các quan hệ từ và cặp quan hệ từ thêm vào ở các câu 6, 7, 8 ở đoạn b làm cho nhịp của đoạn văn chậm hẳn lại, câu văn nặng nề, không phản ánh chính xác tâm trạng và phản ứng bất ngờ của Mai trước hành động của Tâm.

* Lưu ý:

Cần sử dụng các quan hệ từ đúng lúc, đúng chỗ. Việc sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ các quan hệ từ và cặp quan hệ từ sẽ gây tác dụng ngược lại như ở đoạn b, bài tập 3.)

Nguồn website giaibai5s.com

Những bài làm văn mẫu lớp 5 tập 1 – Tuần 13: Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
4.9 (98.57%) 56 votes