Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Rước đèn ông sao (từ đầu đến năm rất vui mắt) (trang 11).

– Luyện viết các từ ngữ: sắm, ổi chín, chuối ngự, mâm cỗ,… – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập

Tìm tên các đồ vật, con vật: a/ Bắt đầu bằng r, d, gi b/ Những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh. * Các em có thể tìm tên các đồ vật, con vật sau:

al

Bắt đầu bằng rổ, rá, rựa, rương, rùa,

| rắn rết,…

Bắt đầu bằng da Bắt đầu bằng gi dao, dây, dê, dế,… | giường, giá, giáo, giày,

gián, giẻ,…

Âm đầu

ên

.

bền, bển, đền bến, bện 1 đến

lên

| sên

tên

1 mền, | rên, mến rền rĩ

ênh

lệnh

bênh, bệnh

mệnh (lệnh)

(nhę) tênh

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 26: Chính tả: Nghe – viết: Rước đèn ông sao. Phân biệt r / d / gi, ên / ênh
Đánh giá bài viết
News Reporter