Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng đọc dứt khoát, nhanh, gợi tả được động tác vẽ tranh của em bé; tâm trạng vui tươi, hồ hởi với việc vẽ tranh của em, thể hiện tình cảm kính yêu Bác của em.

b/ Cách ngắt nghỉ: | Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: giấy trắng, vầng trán, vờn nhè nhẹ, khăn quàng,.. II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Tả lại bức tranh vẽ Bác Hồ của bạn nhỏ trong bài thơ.

(Bác có vầng trán cao, râu tóc vờn nhẹ. Bác bế trên tay hai bạn nhỏ: Một bạn miền Bắc, một bạn miền Nam. Một đoàn thiếu nhi khăn quàng đỏ thắm tung tăng đi theo Bác. Trên bầu trời xanh, chim bồ câu trắng đang bay lượn.) . 50 i

  1. Hình ảnh Bác Hồ bế trên tay hai cháu Bắc Nam có ý nghĩa gì? | (Bác yêu quý tất cả thiếu nhi Việt Nam, từ Bắc đến Nam.) 3. Hình ảnh thiếu nhi theo bước Bác Hồ có ý nghĩa gì?

(Các em có thể trả lời: – Thiếu nhi Việt Nam luôn làm theo lời Bác Hồ dạy.

– Thiếu nhi Việt Nam là những người kế tục sự nghiệp của Bác.) 4. Hình ảnh chim trắng bay trên nền trời xanh có ý nghĩa gì?

(Các em có thể trả lời: – Chim trắng bay trên trời xanh biểu tượng cho cuộc sống hoà bình. – Bác Hồ mong muốn mang lại cuộc sống hoà bình, hạnh phúc cho dân.

– Ở đâu có Bác là có hạnh phúc, bình yên.) III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Em vẽ Bác Hồ 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: giấy trắng, vầng trán, vờn nhè nhẹ, khăn quàng,.. 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Bài thơ kể một em bé vẽ tranh Bác Hồ. Qua đó thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ. 4. Học thuộc lòng bài thơ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 23: Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Đánh giá bài viết
News Reporter