Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả: Nghe nhạc (trang 42, 43).

– Luyện viết các từ ngữ: mải miết, dừng, giẫm nhịp, cao vút, réo rắt, rung, lăn, trong veo,..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. .

  1. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống: all hay n?

– …áo động

– béo …úc ích b/ ut hay uc?

– ông b… | – chim c…

– hỗn áo -…úc đó

– b… gỗ – hoa c…..

* Kết quả đúng: al l hay n? – náo động

– hỗn láo – béo núc ních – lúc đó b/ ut hay uc? – ông bụt

– bục gỗ – chim cút

– hoa cúc 2. Tìm các từ chỉ hoạt động:

a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng 1 hoặc n? b/ Chứa tiếng có vần ut hoặc uc? * Kết quả đúng:

a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng 1: lấy, làm việc, lách, leo, lao, lăn, lùng, lánh nạn, loan báo,…

Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nói, nấu nướng, nung, nằm, nuông chiều, b/ Chứa tiếng có vần ut : rút, trút bỏ, mút (kem), thụt (chân), tụt,… | Chứa tiếng có vần uc: múc, lục lọi, rúc, thúc, giục, đúc xúc, …

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 23: Chính tả: Nghe – viết: Nghe nhạc. Phân biệt l / n, ut / uc
Đánh giá bài viết
News Reporter