Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung:

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc bài thơ, nắm vững nội dung bài. Sau đó, trả lời ba câu hỏi.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, dựa vào nội dung bài thơ đã đọc để trả lời ba câu hỏi.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc yêu cầu của bài tập, đọc bốn câu a, b, c, d. Sau đó, đặt câu hỏi cho 4 câu đề bài đã cho.

  1. Làm bài tập 1. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

—-

* , . Đồng hồ báo thức : : “

Bác kim giờ thận trọng Nhích từng li, từng li Anh kim phút lầm lì Đi từng bước, từng bước. Bé kim giây tinh nghịch Chạy vút lên trước hàng Ba kim cùng tới đích Rung một hồi chuông vang.

Hoài Khánh a/ Trong bài thơ trên, những vật nào được nhân hóa? b/ Những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào? c/ Thích hình ảnh nào? Vì sao? * Kết quả đúng:

anh

a/ Những vật

b/ cách nhân hóa được nhân hóa | những vật ấy.

những vật ấy được tả được gọi bằng

bằng những từ ngữ Kim giờ

bác thận trọng, nhích từng li từng tí Kim phút

lầm lì, đi từng bước, từng bước Kim giây

– bé

tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng Cả ba kim

cùng tới đích, rung một hồi chuông

vang 2. Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi:

a/ Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào? b/ Anh kim phút đi như thế nào? c/ Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào? * Kết quả đúng: Các em có thể trả lời mỗi câu hỏi bằng những câu sau: a – Bác kim giờ nhích về phía trước từng li từng tí.

– Bác kim giờ nhích về phía trước một cách rất thận trọng.

– Bác kim giờ nhích về phía trước thật chậm chạp. b/ – Anh kim phút đi lầm lì từng bước, từng bước.

– Anh kim phút đi từng bước, từng bước.

– Anh kim phút đi thong thả từng bước một. c/ – Bé kim giây chạy lên trước hàng rất nhanh.

– Bé kim giây chạy lên trước hàng vút một cái cực nhanh. – Bé kim giây chạy lên trước hàng một cách tinh nghịch.

  1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:

a/ Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng. b/ Ê-đi-xơn đã làm việc miệt mài suốt ngày đêm. c/ Hai chị em thán phục nhìn chú Lí. d/ Tiếng nhạc nổi lên réo rắt. . * Kết quả đúng: a/ Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào? b/ Ê-đi-xơn đã làm việc như thế nào? c/ Hai chị em nhìn chú Lí như thế nào? d/ Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 23: Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
Đánh giá bài viết
News Reporter