Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Đoạn 1 (tả đoàn quân vượt dốc): giọng đọc chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ tả sự di chuyển chậm chạp của đoàn quân: trơn lầy, tiếp sau, thẳng đứng, nhích từng bước, lù lù, cong cong, … Đoạn 2 (tả đoàn quân đi qua vùng đất nguy hiểm): giọng đọc dồn dập, nhấn giọng những từ ngữ tố cáo tội ác chiến tranh hủy diệt của giặc Mĩ: đột ngột, đó lên, xám đi, đen lại, cháy thành than…

b/ Cách ngắt nghỉ: nghỉ một nhịp sau dấu phẩy. Nghỉ hai nhịp chỗ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: thung lũng, nhích, ba lô, lù lù, lưng cong cong, lúp xúp, … II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Hình ảnh so sánh nào cho thấy bộ đội vượt một cái dốc rất cao?

(Đó là hình ảnh: Đoàn quân nối thành vệt dài. Từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng.) 2. Tìm những chi tiết nói lên nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc.

(Dốc trơn và lây. Họ nhích từng bước. Những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong. Những khuôn mặt đỏ bừng.) 3. Tìm những hình ảnh tố cáo tội ác của giặc Mĩ.

(Những dặm rừng đỏ lên vì bom Mĩ. Những dặm rừng xám đi vì chất | hóa học Mĩ. Những dặm rừng đen lại, cây cháy thành than…)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Trên đường mòn Hồ Chí Minh 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: thung lũng, nhích, ba lô, lù lù, lưng cong cong, lúp xúp, … 3. Ghi nhớ nội dung bài: Nỗi vất vả, gian truân của bộ đội ta khi hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh, vượt dãy Trường Sơn vào giải phóng miền Nam.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 20: Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Đánh giá bài viết