Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung:

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các từ ngữ đã cho. Sau đó, xếp các từ vào nhóm thích hợp.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc tên các vị anh hùng. Sau đó, chọn tên một vị anh hùng mà em biết rõ nhất để nói về anh hùng đó.

– Khi làm bài tập 3, cần đọc yêu cầu của đề bài, đọc đoạn văn. Sau đó, đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn.

  1. Làm bài tập 1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, kiến thiết, giang sơn.

a/ Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc. b/ Những từ cùng nghĩa với bảo vệ. c/ Những từ cùng nghĩa với xây dựng. * Kết quả đúng:

đất nước, nước nhà, non sông, a/ Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc

giang sơn b/ Những từ cùng nghĩa với bảo vệ | giữ gìn, gìn giữ c/ Những từ cùng nghĩa với xây dựng | dựng xây, kiến thiết

  1. Dưới đây là tên một số anh hùng dân tộc có công to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Em hãy nói về một vị anh hùng mà em biết rõ.

Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Lí Bí (Lý Nam Đế), Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương), Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn (Lê Đại Hành), Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo), Lê Lợi, Nguyễn Huệ (Quang Trung), Hồ Chí Minh.

* Các em có thể kể về một trong các vị anh hùng dân tộc như sau: a/ Trưng Trắc, Trưng Nhị

| Trưng Trắc, Trưng Nhị quê ở huyện Mê Linh. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chó giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là người cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định đã lập mưu giết chết Thi Sách. Để trả thù nhà, đền nợ nước, Trưng Trắc và Trưng Nhị đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai bà trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm của nước ta. .b/ Triệu Thị Trinh . . .

Năm 248, mới 19 tuổi, bà Triệu đã cùng anh trai Triệu Quốc Đạt hiệu triệu nhân dân nổi dậy chống ách đô hộ của nhà Ngô. Dân gian vẫn truyền tụng câu nói nổi tiếng của bà: “Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không chịu cam tâm quỳ gối làm từ thiếp người ta”.

c/ Lí Bí (Lí Nam Đế)

Vốn là vị quan nhỏ trong chính quyền đô hộ, đã từ quan về quê chiêu tập quân sĩ nổi dậy khởi nghĩa chống lại ách đô hộ nhà Lương (năm 542). Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, ông tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, dựng triều đình, đặt tên nước là Vạn Xuân.

d/ Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương)

| Một tướng trẻ có tài năng của Lý Nam Đế. Khi quân Lương trở lại xâm lược nước ta (545), ông được Lý Nam Đế giao lại binh quyền. Ông lui quân về đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), tiếp tục kháng chiến đến ngày thắng lợi (năm 550).

e/ Phùng Hưng . Là một hào trưởng ở Đường Lâm (Hà Tây). Bất bình với chế độ lao dịch nặng nề của nhà Đường (cuối thế kỉ VIII), ông hô hào nhân dân nổi dậy đánh đuổi quân đô hộ, làm chủ đất nước được vài năm. Nhân dân tôn ông là Bố Cái Đại Vương. f/ Ngô Quyền

Đang làm trấn thủ Ái Châu (Thanh Hóa) dưới thời Dương Đình Nghệ thì được tin Dương Đình Nghệ bị tên phản bội Kiều Công Tiễn giết hại, quận Nam Hán sang xâm lược nước ta. Ông kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn và tổ chức nhân dân kháng chiến. Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938), mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước. g/ Lê Hoàn (Lê Đại Hành)

Khi vua Đinh mất, quân Tống thừa cơ xâm lược, Lê Hoàn lúc đó đang làm Thập đạo tướng quân, được mời lên ngôi vua để tổ chức kháng chiến. Ông đại phá quân Tống trên sông Bạch Đằng (năm 981). | h/ Lí Thường Kiệt

Ông là vị tướng kiệt xuất thời nhà Lí, đã kháng chiến chống quân xâm lược Tống, giành thắng lợi vẻ vang, đặc biệt là trận đại phá quân Tống trên sông Như Nguyệt (1077 ). k/ Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo)

Ông là vị tướng thiên tài thời Trần. Khi Tổ quốc lâm nguy, ông dám bỏ hiềm khích riêng để đoàn kết toàn dân và triều đình chống giặc. Ông hai lần lãnh đạo nhân dân đánh quân xâm lược Nguyên. (1285, 1288), trong đó có cuộc đại phá quân Nguyên trên sông Bạch Đằng (1288).

| Lê Lợi . Ông là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh (1418 – 1427). Sau thắng lợi, ông lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ, lập ra nhà hậu Lê). Thời kì đầu của nhà hậu Lê, đất nước thái bình, thịnh trị. Nhân dân ta đã ca ngợi: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. m Nguyễn Huệ (Quang Trung)

Ông là một trong những lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn- cuộc khởi nghĩa đập tan các tập đoàn phong kiến mục nát (chúa Nguyễn ở Đàng Trong và vua Lê – chúa Trịnh ở Đàng Ngoài). Đặc biệt, ông là người chỉ huy cuộc đại phá quân xâm lược Xiêm (1785) và Thanh( 1789). n/ Hồ Chí Minh

Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; tiếp đó, Người lãnh đạo hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp và chống Mĩ giành thắng lợi. Được UNESCO phong danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. 3. Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu in nghiêng | trong đoạn văn sau:

| Lê Lai cứu chúa Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi dụng cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi, Ông Lê Lai liền đóng giả Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông. Nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

* Kết quả đúng: Cần đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong những câu in nghiêng như sau:

Lê Lai cứu chúa Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bây giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông. Nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 20: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Đánh giá bài viết
News Reporter