Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung Ma SA

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, gạch dưới những hình ảnh so sánh có trong các câu thơ. | – Khi làm bài tập 2, cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường. Sau đó, tìm từ ngữ theo yêu cầu của đề bài. II. Làm bài tập 1. Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong những câu thơ dưới đây:

| Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.

. Hồ Chí Minh , Ngôi nhà như trẻ nhỏ Lớn lên với trời xanh

Đồng Xuân Lan

Cấy pơ-mu đầu dốc

. . . | Im như người lính canh

Ngựa tuần tra biên giới | Dừng đỉnh đèo hí vang.

Nguyễn Thái Vận | Bà như quả ngọt chín rồi Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.

Võ Thanh An . . * Kết quả đúng:

a/ Trẻ em như búp trên cành. b/ Ngôi nhà như trẻ nhỏ. c/ Cây pơ-mu đứng như người lính canh.

d! Bà như quả ngọt chín rồi. 2. Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường. Tìm các từ ngữ:

a/ Chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ.

b/ Chỉ thái độ của Quang và các bạn nhỏ khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già.

* Kết quả đúng:

a/ Các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng: cướp bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, dốc bóng, chơi bóng, sút bóng.

b/ Các từ ngữ chỉ thái độ của Quang và các bạn nhỏ khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già: hoảng sợ, sợ tái người.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 7: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Đánh giá bài viết
News Reporter