Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Lời người dẫn chuyện: đọc thong thả, chậm rãi. Giọng lừa: khẩn khoản, cầu xin. Giọng ngựa: lạnh lùng và thờ ơ khi trả lời; rên lên hối hận khi phải chở tất cả đồ đạc của lừa. | bị Cách ngắt nghỉ: nghỉ một nhịp sau dấu phẩy. Nghỉ hai nhịp chỗ có các dấu còn lại.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: khẩn khoản, kiệt lực, ngã gục, rên lên,..

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì?

(Lừa khẩn khoản xin ngựa mang giúp dù chỉ chút ít đồ.) 2. Vì sao ngựa không muốn giúp lừa?

(Các em có thể trả lời: – Vì ngựa lười không muốn chở nặng thêm.

.

.

– Ngựa cho là việc ai người ấy phải tự lo.

– Ngựa ích kỉ chỉ nghĩ đến mình. 3. Câu chuyện kết thúc như thế nào?

(Lừa kiệt lực, ngã và chết. Người chủ chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang lưng ngựa. Ngựa phải chở đồ đạc rất nặng, ân hận vì đã không chịu giúp lừa.) 4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

(Các em có thể trả lời:

– Câu chuyện khuyên em phải biết thương bạn, giúp đỡ bạn lúc bạn gặp khó khăn.

– Không giúp bạn sẽ có lúc phải hối hận. – Không giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn có khi là làm hại chính mình.)

III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài Lừa và ngựa 3’lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: khẩn khoản, kiệt lực, ngã gục, rên lên,.. | 3. Ghi nhớ nội dung: Bạn bè phải thương yêu, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Giúp bạn nhiều khi chính là giúp mình, bỏ mặc bạn chính là làm hại mình.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 7: Tập đọc: Lừa và ngựa
Đánh giá bài viết
News Reporter