Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng vui, khẩn trương. b/ Cách ngắt nghỉ: | Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: lịch, làm lửa, cấy lúa, thổi nấu, bận, chảy, vẫy gió, vui nhỏ, … II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì?

(Trời thu: bận xanh, sông Hồng: bận chảy, xe: bận chạy, mẹ: bạn hát ru, bà: bận thổi nấu.)

  1. Bé bận những việc gì?

(Bé bận bú, bận ngủ, bạn chơi, tập khóc, cười, nhìn ánh sáng.) 3. Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui?

(Vì những công việc có ích luôn mang lại niềm vui. Mọi người xung quanh ta đều làm việc. Sự bận rộn của mỗi người, mỗi vật làm cho cuộc đời thêm vui.) III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài Bận 3 lần.
  2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: lịch, làm lửa, cấy lúa, thổi nấu, bận, chảy, vẫy gió, vui nhỏ,…

| 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm những công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời.

  1. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 7: Tập đọc: Bận
Đánh giá bài viết
News Reporter