Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Đọc bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, diễn tả niềm vui sướng, hớn hở của các bạn nhỏ trong ngày khai trường. | b Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: như là, hớn hở, nắng mới, lá cờ, năm xưa, gióng giả, ôm vai bá cổ, khăn quàng, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài Êt lý vé ! 1. Ngày khai trường có gì vui? | (Trong ngày khai trường, học sinh mặc quần áo mới, được gặp lại thầy cô giáo, gặp lại bạn bè và ngôi trường thân quen, nghe lại tiếng trống trường, thấy lá cờ bay như reo giữa sân trường.) 2. Ngày khai trường có gì mới lạ?

(Trong ngày khai trường, thấy bạn nào cũng lớn lên, các thầy cô như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như reo.) 3. Tiếng trống khai trường muốn nói điều gì với em?

(Tiếng trống nói với em rằng năm học mới bắt đầu. Tiếng trống giục chúng em vào lớp.) III. Luyện tập 1 1. Đọc lại bài Ngày khai trường 3 lần.

  1. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: như là, hớn hở, nắng mới, lá cờ, năm xưa, gióng giả, ôm vai bá cổ, khăn quàng,…

| 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường.

  1. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 6: Tập đọc: Ngày khai trường
Đánh giá bài viết
News Reporter