Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ nội dung ghi ở các dòng, quan sát các ô chữ. Sau đó, chọn các từ điền vào các ô. Nhớ viết bằng chữ in hoa.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc ba câu a, b, c. Sau đó, đánh dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu.

  1. Làm bài tập … . . .

. . . . . .* 1. Giải ô chữ. Biết rằng các từ ở cột in đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

– Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

  • Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).

– Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, | bắt đầu bằng chữ S).

– Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T).

  • Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C).

– Dòng 6: Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R). | – Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H).

– Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

– Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G).

– Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T). – Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C).

U JAV

..

4 LII

6DT

4

OIC (7)

I

* Kết quả đúng: Barub

. Am

in! DE 1 LÊ NLÓ P

| 2 DIỄ U |H LÀ N H | 3 [s Á |c H G | Á 0 K H o A | 4 |T | H |Ờ I K H o LÁ TB | TỂ TU 1

5 C HAM Ę| 6 RIACHO

17 H 9 C&I ) 1 8 |L TƯ (Ờ L H 1ọ |c |

9 |G GIAN G TB |À |- |10 |T | H |ô N G | MI N | H |

1 c ô li Áol 2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp: ..

a/ Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ. b/ Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c/ Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

* Kết quả đúng: a/ Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ. b/ Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi. .

c/ Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.. .

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 6: Luyện từ và câu: Mỏ rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
Đánh giá bài viết
News Reporter