Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả.

– Đọc lại bài chính tả Bài tập làm văn (trang 48). – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. + – Luyện viết các từ ngữ: Cô-li-a, việc, lúng túng, giặt quần áo, – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a/ (kheo, khoeo): … chân b (khẻo, khoẻo): người lẻo … c/ (nghèo, ngoéo): … tay * Kết quả đúng: a/ khoeo chân bị người léo khoẻo c/ ngoéo tay

14.

.

.

..

. . .

.

.

.

  1. a/ Điền vào chỗ trống s hay r?

. Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay giêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm |

Hai con mắt mở, ta nhìn Cho sâu, cho …áng mà tin cuộc đời.

| Xuân Diệu b Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?.. ..

Tôi lại nhìn như đôi mắt tre thơ Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ! Xanh núi, xanh sống, xanh đồng, xanh biên Xanh trời, xanh cua những ước mơ…

Tố Hữu . * Kết quả đúng: a/ Điền vào chỗ trống s hay x?

Giày đôi on mắt đôi tay Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

Xuân Diệu b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

. Tôi lại nhìn như đôi mắt trẻ thơ – Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển Xanh trời, xanh của những ước mơ…

| Tố Hữu

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 6: Chính tả: Nghe – viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo / oeo, s / x, dấu hỏi/ dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter