Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi … đến hết) (trang 51, 52).

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. . – Luyện viết các từ ngữ: cũng, bỡ ngỡ, đứng nép, quãng trời rộng, ước ao, rụt rè,…

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

.

  1. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

– nhà ngh… – đường ngoằn ng… – cười ngặt ngh… – ng.. đầu * Kết quả đúng:

– nhà nghèo – đường ngoằn ngoèo – cười ngặt nghẽo – ngoẹo đầu 2. Tìm các từ: a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

. Cùng nghĩa với chăm chỉ. L. – Trái nghĩa với gần.

– (NƯỚC) chảy rất mạnh và nhanh. b/ Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với thuê. . Trái nghĩa với phạt.

  • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên than lửa. . * Kết quả đúng:

a/ siêng năng, xa, xiết | b mướn, thưởng, nướng

B

.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 6: Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học. Phân biệt eo / oeo, s / x, ươn / ương
Đánh giá bài viết
News Reporter