Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Từ đầu đến ngỡ là mùa hoa đã qua: đọc chậm rãi, nhẹ nhàng. Từ Sẻ non … đến lọt vào khuôn cửa sổ: đọc với giọng hồi hộp. Phần còn lại: đọc nhanh, vui, lời bé Thơ là một tiếng reo.

b/ Cách ngắt nghỉ: nghỉ một nhịp sau dấu phẩy. Nghỉ hai nhịp chỗ có dấu chấm. | c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: bằng lăng, sẻ non, tổ, cửa sổ, mảnh mai.

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai?

(Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho bé Thơ.) 2. Vì sao bằng lăng phải để dành một bông hoa cuối cùng cho bé Thơ?

(Vì bé Thơ bị ốm phải nằm viện suốt mùa bằng lăng nở hoa. Bé Thơ không được ngắm hoa. Bằng lăng muốn để lại một bông cuối cùng để đợi bé Thơ về.)

  1. Vì sao bé Thơ nghĩ là mùa hoa đã qua?

* * * (Vì bé không nhìn thấy bông hoa nào trên cây.) 4. Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình?

(Nó bay về phía cành bằng lăng mảnh mai, đáp xuống làm cho cành hoa chao qua, chao lại, bông hoa chúc hẳn xuống, lọt vào khung cửa nơi bé Thơ đang nằm và bé đã nhìn thấy bông hoa.) 5. Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt?

(Cây bằng lăng tốt vì muốn để dành một bông hoa cho bé Thơ vui.

Sẻ non bay chưa vững nhưng đã dũng cảm đáp xuống cành hoa để giúp hai bạn của mình.) III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: bằng lăng, sẻ non, tổ, cửa sổ, mảnh mai.
  2. Ghi nhớ nội dung bài: Tình cảm đẹp đẽ, cảm động mà bông hoa bằng lăng và sẻ non dành cho bé Thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 3: Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Đánh giá bài viết
News Reporter