Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài. Sau đó, gạch dưới những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại các câu văn, câu thơ ở bài tập 1. Sau đó, tìm các từ chỉ sự so sánh.

– Khi làm bài tập 3, các em đọc kĩ đoạn văn. Sau đó, đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp, rồi viết lại đoạn văn.

al

  1. Làm bài tập 1. Gạch dưới các hình ảnh so sánh trong những câu thơ, câu văn sau: 1.1

Mắt hiền sáng tựa vì sao : Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.

Thanh Hải 1 b/ .: Em yêu nhà em

Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm. Tô Hà Mùa đông Trời là cái tủ ướp lạnh

Mùa hè – F! ” : ” . Trời là cái bếp lò nung.

| Lò Ngân Sủn d/ Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trắng lung linh dát vàng.

. Đất nước ngàn năm .

_

* Kết quả đúng: ! , , ,

, , , , , , , , , , , , a Mắt hiền – vì sao b/ Hoa xao xuyến nở – mây từng chùm c/ Trời – cái tủ ướp lạnh / Trời – cái bếp lò nung PR r 14′

d Dòng sông – đường trắng lung linh dát vàng . 2. Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu thơ, câu văn ở bài tập 1.

* Kết quả đúng: Các từ chỉ sự so sánh là: a: tựa, b: như, c: là, d: là 3. Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn rồi viết lại cho đúng chính tả:

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã trông thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tối chỉ thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

– Theo Trần Nhuận Minh | * Kết quả đúng:

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã trông thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 3: Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Đánh giá bài viết
News Reporter