Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Lời dẫn chuyện: đọc khoan thai, nhẹ nhàng. Lời giải thích của viên quan: chậm rãi, cảm động. Nhấn giọng các chi tiết nổi bật trong truyện như: họ đi khắp đất nước…; vua mời họ vào cung điện mở tiệc chiêu đãi; dừng lại, cởi giày ra; cạo sạch đất ở đế giày…

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: Ê-ti-ô-pi-a, đường sá, chăn nuôi, thiêng liêng, đất nước, chiêu đãi, vật quý, trở về nước, sản vật hiếm,… II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào?

(Vua mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi – tặng nhiều vật quý – tỏ ý | trân trọng và mến khách.)

  1. Khi sắp bước xuống tàu, có điều gì bất ngờ xảy ra?

(Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách xuống tàu trở về nước.) 3. Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi những hạt đất nhỏ?

(Vì người Ê-ti-ô-pi-a coi đất của quê hương họ là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.) 4. Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương như thế nào?

| (Người Ê-ti-ô-pi-a coi đất đai của quê hương, của Tổ quốc họ là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.) III. Kể chuyện 1. Sắp xếp lại các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đất quý, đất yêu:

.

wwwww

mbat

19

3.

W

SA

Wohv

Ay.

. * Kết quả đúng: Tranh sắp xếp lại theo đúng thứ tự là: 3-1 – 4 – 2 2. Dựa vào các tranh sau khi đã sắp xếp lại, kể câu chuyện rất quý, đất yêu.

  1. Luyện tập
  2. Đọc lại bài tập đọc 3 lần.
  3. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: Ê-ti-ô-pi-a, đường sá, chăn nuôi, thiêng liêng, đất nước, chiêu đãi, vật quý, trở về nước, sản vật hiếm, …
  4. Ghi nhớ nội dung bài: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng cao quý nhất.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 11: Tập đọc – kể chuyện: Đất quý, đất yêu
Đánh giá bài viết
News Reporter