I. Yêu cầu

– Kiểu bài lập luận giải thích.

– Nội dung : giải thích ý nghĩa câu Thất bại là mẹ thành công – Khuyên giữ vững ý chí trước khó khăn, thử thách.

II. Gợi ý

– Cần chú ý đến cách nói so sánh của câu tục ngữ.

– Nhớ đến những câu có cùng nội dung lời khuyên (ca dao, tục ngữ, danh ngôn Đông – Tây,…).

– Vận dụng các cách giải thích đã học để lập ý.

III. Lập dàn ý

A. MỞ BÀI

– Dẫn dắt vào vấn đề nêu trong câu tục ngữ.

– Giới thiệu câu tục ngữ : Thất bại là mẹ thành công.

B. THÂN BÀI

1. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

– So sánh thất bại – không đạt được mục đích, với thành công – thực hiện được mục đích đề ra.

– Hình ảnh mẹ mang đến cho sự so sánh đó ý nghĩa sâu sắc – Khẳng định từ thất bại có thể tạo ra thành công, thất bại sinh ra thành công.

– Đó là lời khuyên để mọi người vững chí bền lòng, kiên trì không nản trước khó khăn, thất bại.

2. Có nhiều lời khuyên cùng ý nghĩa với câu trên

– Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

– Có công mài sắt có ngày nên kim.

– Hoặc : Ai ơi giữ kí cho bền – Dù ai xoay hướng đối nền nát ai.

– Bài thơ Nghe tiếng giã gạo của Bác Hồ.

3. Vì sao phải vững vàng trước khó khăn?

– Trong cuộc sống khó tránh khỏi khó khăn.

+ Việc lớn, khó khăn càng lớn.

+ Khó khăn do chủ quan – khách quan gây nên.

– Khi gặp khó khăn, thất bại mà ngã lòng thì sẽ thất bại hoàn toàn, mất hết ý chí, ảnh hưởng đến công việc, cuộc đời.

– Ngược lại, nếu vững vàng, lấy thất bại làm bài học để rút kinh nghiệm thì ý chí vững vàng, kinh nghiệm dày dặn hơn, tiếp tục vươn lên và đạt được thành công.

– Thực tế cuộc sống đã thể hiện điều đó. (Tìm một số dẫn chứng minh hoạ.)

=> Thất bại là mẹ thành công chỉ đúng với những người biết nghiêm khắc đánh giá mình, không bảo thủ.

C. KẾT BÀI

– Lời khuyên giúp ta vững vàng trong cuộc sống.

– Cần phải rèn luyện ý chí, sự kiên trì ngay từ khi còn nhỏ, cả những việc bình thường trong cuộc sống.

Đề: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công
Đánh giá bài viết