I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

   Dựa vào hình 60.1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin:

   Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là mào tinh hoàn, đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong bìu ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33-34°C). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại túi tinh.

II. Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

   Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c…) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 2, 3,..) ở bảng 60.

Bảng 60. Chức năng của mỗi bộ phận trong cơ quan sinh dục nam

Cơ quan Chức năng
1. Tinh hoàn a. Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.
2. Mào tinh hoàn  b. Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua.
3. Bìu  c. Nơi sản xuất tinh trùng.
4. Ông dẫn tinh  d. Tiết dịch để trung hòa axit trong ông đái, chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời làm ma sát trong quan hệ tình dục.
5. Túi tinh e. Nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.
6. Tuyến tiền liệt g. Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo.
7. Ông đái  h. Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.
8. Tuyến hành 
(tuyến Côpơ)
 i. Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trình sinh tinh.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương XI. Sinh sản-Bài 60. Cơ quan sinh dục nam
Đánh giá bài viết