Câu 4 trang 28 SGK Vật Lý 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1) … với lực kéo của sợi dây.

Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2) .., tức là phương (3) …

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4)…

Giải

(1) cân bằng

(2) dây dại

(3) thẳng đứng

(4) từ trên xuống dưới

giaibai5s.com

Câu 4 (trang 28 SGK Vật Lý 6)
5 (100%) 18 votes