Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:
  2. a) 5ha ; 2km b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm? c) 26m2 17dm; 90m2 5dmo ; 35dm?

Hướng dẫn

Chúng ta đổi các số ở câu (a, b, c) ra đơn vị là mét vuông.

17

100

Giải a) 5ha = 50000m2; 2km2 = 2 000 000m2 b) 400dm2 = 4m2; 1500dm2 = 15m2; 70 000cm2 = 7m2 c) 26m 170m2 = 26m2 + 1 m2 = 26-m2;

90m2 5dm2 = 90m + 6 m2 = 90.6 mo;

35dm2 = 35 m? 2. | > | 2m2 9dm … 29dm2 790ha

79km? 1 sdm2 5cm?… 810cm 4cm2 5mm… 4.5 cm?

Hướng dẫn

100

100

Xem phần hướng dẫn của câu 3, bài 26.

Giải 2m2 9dm? > 290m2 790ha < 79km 8dm2 5cm2 < 810cm 4cm2 5mm2 = 4 cm?

100 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài

là 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó, biết giá tiền lmo gỗ sàn là 280 000 đồng?

Hướng dẫn

– Từ dữ kiện bài toán ta tính được diện tích căn phòng hình chữ nhật. – Bên cạnh đó, ta biết được giá tiền 1m” gỗ dùng để lát sàn nên từ đây ta chỉ việc tìm tích của kết quả vừa tìm được với giá tiền đã có thì đáp án bài toán sẽ xuất hiện.

Giải

Tóm tắt Lát gỗ 1 căn phòng Chiều dài : 6m Chiều rộng : 4m 1m” gỗ sàn : 280 000 đồng. Lát cả phòng hết :… tiền?

Bài giải Diện tích căn phòng là:

6 x 4 = 24 (mo) Số tiền để lát hết căn phòng là: 280000 x 24 = 6720000 (đồng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

  1. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng ?

chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Hướng dẫn

– Trước tiên, ta cần tính chiều rộng khu đất. (Biết chiều rộng bằng 3 chiều dài)

– Sau đó, áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật ta sẽ tìm được diện tích của khu đất. Chú ý đổi kết quả từ mo • ha.

Giải

Tóm tắt Chiều dài : 200m Chiều rộng: 3 chiều dài

Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là:

200 : 4 x 3 = 150 (m) Diện tích hình chữ nhật là:

200 x 150 = 30000 (m2) 30 000m2 = 3ha

| Đáp số: 30 000m”; 3ha.

Diện tích : … m??

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 28. Luyện tập bảng đơn vị đo diện tích
Đánh giá bài viết