I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Thường khi đo diện tích ruộng đất người ta thường dùng đơn vị héc-ta. Héc-ta viết tắt là ha.

          1ha = 1 hm2

          1ha = 10 000m2

Nguồn website giaibai5s.com

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  2. a) 4ha = … m?

n:

ha = … m?

20ha = … ha

ha = … ma

1km = … ha

1 km = … ha 15km2 = … ha

3 km2 = … ha b) 60 000m2 = … ha

1800ha = … km? 800 000m2 = … ha

27 000ha = … km?

Hướng dẫn – Thông thường, khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta. Héc-ta viết tắt là ha.

1ha = 1hmỏ và 1ha = 10 000m2

Giải

  1. a) 4ha

= 40 000m2

ha – 10000 = 5000 m

IL NOI

20ha = 200 000m2

I ha = 100

10000

= 100 m2

1km= 100ha

u km” = 100 = 10 ha 3 km? – 300 – 75 ha

15km2 = 1500ha

  1. b) 60 000m2 = 6ha

1800ha = 18km2 800 000m2 – 80ha

27 000ha = 270km 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 000ha. Hãy viết số đo diện tích rừng đó dưới dạng số đo đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Hướng dẫn

Chúng ta đổi đơn vị diện tích rừng Cúc Phương từ héc-ta ra km”.

Giải

22 000ha = 220km? 3. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

  1. a) 85km < 850ha b) 51ha > 60 000m2 c) 4dm? 7cm2 = 4 7 dm? O

Hướng dẫn

| Đổi các số ra cùng một đơn vị so sánh rồi ghi “” hay “S” vào ô trống.

10

Giải a) 85km2 < 850ha S. b) 51ha > 60 000m2 Đ

  1. c) 4dmo 7cm2 = 4dm S 4. Diện tích một trường học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây

dựng trên mảnh đất có diện tích bằng diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông?

| Hướng dẫn – Trước tiên, ta đổi từ ha • mở, theo dữ kiện bài toán ta biết:

Diện tích dùng xây nhà = 2 x diện tích trường

40

– Từ đây ta có được đáp án cần tìm.

Giải

Tóm tắt

Bài giải Diện tích trường : 12ha

12ha = 120 000m2 Diện tích nhà chính : 1 diện Diện tích dùng để xây tòa nhà là: tích của trường

120000 = 3000 (m2) Diện tích tòa nhà :… m2?

Đáp số: 3000m”.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 27. Héc-ta
5 (100%) 2 votes
News Reporter