Bài 58 (trang 124 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Vẽ đoạn thẳng B dài  và nói cách vẽ.

Cách vẽ:

Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0 và điểm B trùng với vạch 3,5cm.

Giaibai5s.com

Bài 58 (trang 124 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết