Bài 57 (trang 124 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm  giữa và C sao cho 

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . So sánh  và .

 

Giaibai5s.com

Bài 57 (trang 124 sgk Toán 6 tập 1)
4 (80%) 3 votes