Bài 40: LÍT I. GHI NHỚ | Lít là đơn vị đo dung dịch, viết tắt là (1) II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đọc, viết (theo mẫu): 101 Ba lít ĐỌC Viết | Giải Mười lít 101 Hai lit 21 Năm lít 51 Đọc Ba Ist Viết 1 31 2. Tính (theo mẫu): a) 91 +81 = 171 b) 171 – 61 = 21 + 21 + 61 = 281 – 41 – 21 = 151 + 51 = 181 – 51 = Giải 21 + 21 + 61 = 101 181 – 51 = 131 a) 151 + 51 = 201 b) 171 – 61 = 111 3. Còn bao nhiêu lít? 281 – 41 – 21 = 221 PES 101 Mẫu : 181 – 51 = 131 | Giải c) 201 – 101 = 101 b) 101.– 21 = 81 56 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 1 4. Lần đầu cửa hàng bán được 12 nước mắm, lần sau bán được 15 nước mắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm? Tóm tắt: Lần đầu: 121 Lần sau: 151 Cả hai lần: ….. ? Giải | Cả hai lần cửa hàng bán được: 12 + 15 = 27(1) Đáp số: 27: Chú ý khi trình bày: Nếu viết ở phép tính thì viết: 121 +151 = 271 Nếu ở bài toán có lời văn, có câu lời giải và phép tính thì viết như sau: 12 + 15 = 27 (I) (1 trong ngoặc đơn). III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính: 181 + 51 = 121 + 51 + 31 = 161 – 101 = 101 – 41 – 21 = 2. Một thùng dầu chứa 28I dầu. Người ta đổ thêm vào 221 dầu nữa. Hỏi thùng dầu chứa bao nhiêu lít dầu? Đáp số: 501
Bài 40: Lít
Đánh giá bài viết