I. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC

HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ?

Câu hỏi: Vào cuối thời nguyên thủy, cư dân ở phương Đông . tập trung ở đâu?

                                          Trả lời câu hỏi

Vào cuối thời nguyên thủy, cư dân ở phương Đông tập trung ngày

càng đông ở lưu vực những dòng sông lớn.

Câu hỏi: Quan sát được đồ các quốc gia cổ đại phương Đông, em hãy cho biết, các quốc gia cổ đại phương đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

                                         Trả lời câu hỏi

– Các quốc gia cổ đại Phương Đông đều được hình thành trên lưu

vực các con sông lớn như sông Nin ở Ai Cập, -phơ-rát và Ti-gơ-rơ ở

Lưỡng Hà, sông Ân và sông Hằng ở Ấn Độ và Trường Giang ở

Trung Quốc.

– Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ cuối thiên

niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III-TCN.

Câu hỏi: Vì sao các quốc gia cổ đại đều được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?

                                            Trả lời câu hỏi

Đất ven sông là đất phù sa màu mỡ, mềm, xốp, dễ canh tác, cho

năng suất cao, nước tưới đầy đủ quanh năm thuận lợi cho việc trồng

trọt, phát triển sản xuất, đảm bảo cuộc sống. Cư dân người tập trung

dần về đây để làm ăn sinh sống. Từ đó hình thành nên các quốc gia

cổ.

Câu hỏi: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông là gì?

                                        Trả lời câu hỏi

– Nền tảng kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa nước. 

– Biết làm thủy lợi, đắp đê, ngăn lũ, đào kênh máng dẫn nước vào

ruộng. 

– Ngoài ra nghề chăn nuôi gia súc và các nghề thủ công như: luyện

phẩm giữa các vùng cũng phát triển.

Câu hỏi: Vì sao nông nghiệp là ngành kinh tế chính?

                                                 Trả lời câu hỏi

Nông nghiệp là ngành kinh tế chính vì có điều kiện tự nhiên thuận

lợi, đất phù sa màu mỡ, mềm, xốp, dễ canh tác, cho năng suất cao,

lượng mưa điều hòa, đủ nước tưới quanh năm thuận lợi cho sự phát

triển của nghề nông.

Câu hỏi: Quan sát hình 8 SGK trang 11, em hãy miêu tả cảnh – làm ruộng của người Ai Cập.

                                                 Trả lời câu hỏi

Phía trên bên trái của bức tranh là những người tra hạt gieo hạt).

Người ta dùng cày gỗ do cừu kéo để làm đất, người tra hạt đi sau,

tra vào các lỗ do chân cừu tạo nên hoặc dùng một cọc gỗ tạo các lỗ

cho một người tra hạt. Đến mùa cư dân dùng liềm cắt lúa cho vào

sọt do hai người khiêng (phía nửa dưới bức tranh). Gặt hái xong, lúa

được đem về nhà đập, sảy hạt lép phơi khô và cất giữ để ăn dần.

II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG BAO GỒM NHỮNG

TẦNG LỚP NÀO?

Câu hỏi: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những giai cấp, – tầng lớp nào?

                                               Trả lời câu hỏi

– Xã hội cổ đại Phương Đông có phân hóa giai cấp sâu sắc có hai

giai cấp cơ bản: thống trị và bị trị.

– Thống trị gồm các tầng lớp: vua, quí tộc, quan lại.

– Bị trị: nông dân công xã, thợ thủ công, thương nhân, nô lệ.

Câu hỏi: Đời sống của tầng lớp quí tộc trong xã hội cổ đại phương Đông ra sao?

                                               Trả lời câu hỏi

+ Quí tộc, đứng đầu là vua, là giai cấp thống trị, nắm mọi quyền

hành trong xã hội. 

+ Họ rất giàu có, sống chủ yếu dựa vào sự bóc lột nông dân và nô

lệ.

Câu hỏi: Vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại – phương Đông như thế nào?

                                                Trả lời câu hỏi

Nông dân công xã là tầng lớp đông đảo nhất, là lực lượng lao động

chính của xã hội (sản xuất nông nghiệp), là bộ phận chủ yếu sản

xuất ra của cải vật chất cho xã hội, họ nhận ruộng của công xã để

cày cấy phải nộp một phần thu hoạch và đi lao dịch không công cho

quý tộc. 

Câu hỏi: Đời sống của tầng lớp nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông như thế nào?

                                              Trả lời câu hỏi

– Nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, họ phải phục dịch nhà

vua, quý tộc.

– Thân phận của nô lệ không khác gì con vật.

Câu hỏi: Thái độ của nô lệ và dân nghèo như thế nào trước cuộc sống khổ cực?

                                             Trả lời câu hỏi

Những người nô lệ và dân nghèo đã nhiều lần nổi dậy. Năm 2300

TCN, một vụ bạo động bùng nổ ở La-gát (Lưỡng Hà). Năm 1750

TCN, nô lệ và dân nghèo ở Ai Cập đã nổi dậy, cướp phá, đốt cháy

cung điện.

Câu hỏi: Nêu nội dung điều 42 Luật ham-mu-ra-bi

                                             Trả lời câu hỏi

Điều 42 Luật Ham-mu-ra-bi qui định: “Dân tự do thuê ruộng cày,

nếu ruộng không có thóc thì người cày  bị coi là chư a hết sức chăm

bón, phải lấy người bên cạnh làm tiêu . chuẩn để nộp thóc cho chủ

ruộng”.

Câu hỏi: Qua hai điều luật: Điều 42 và Điều 43 được khắc trên đá của vua Ham-mu-ra-bi ở Lưỡng Hà, theo em người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào?

                                            Trả lời câu hỏi

+ Người nông dân buộc phải tích cực cày cấy mà không được bỏ

ruộng hoang.

+ Nếu người nào bỏ ruộng hoang thì không những vẫn phải nộp

thuế (bằng mức thuế của người cày ruộng bên cạnh), mà còn phải

cày bừa ruộng đã bỏ hoang cho bằng phẳng rồi mới được trả lại cho

chủ ruộng.

III. NHÀ NƯỚC CHUYÊN CHẾ CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Câu hỏi: Thể chế Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

                                             Trả lời câu hỏi

Thể chế Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông là chế độ

quân chủ chuyên chế.

Câu hỏi: Thế nào là chế độ quân chủ chuyên chế?

                                              Trả lời câu hỏi

– Bộ máy nhà nước do vua đứng đầu. Vua có quyền cao nhất, nắm

mọi quyền hành chính trị, đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến

việc xét xử, những người có tội, và được cha truyền con nối.

-Vua được coi là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

– Mỗi nước có cách gọi khác nhau về vị vua như người Ai Cập gọi

vua là “Pha-ra-ôn”, người Trung Quốc gọi vua là Thiên Tử.

Câu hỏi: Giúp việc cho các vua chuyên chế là các bộ phận nào?

                                               Trả lời câu hỏi 

Bộ phận giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ trung ương đến

địa phương gồm toàn quí tộc. Họ lo việc thu thuế, xây dựng cung

điện, đền tháp và chỉ huy quân đội.

Nguồn website giaibai5s.com

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông
Đánh giá bài viết