Bài 16. Ôn tập chương 1 buổi đầu lịch sử nước ta và chương 2 thời đại dựng nước: Văn Lang-Âu Lạc

On

I. DẤU TÍCH CỦA SỰ XUẤT HIỆN NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT NƯỚC TA? THỜI GIAN? ĐỊA ĐIỂM? Câu hỏi: Dấu tích những người đầu tiên trên đất nước ta xuất hiện cách nay bao lâu? Được tìm thấy ở đâu?  …