Bài 30 (trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6)

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (− 34).15 0

b) 18.(− 1618

Hướng dẫn:

Với mọi số tự nhiên a:

a) a.0 = 0     b) a. 1 = a

Giải:

a) (x – 34).15 = 0   

x – 34 = 0

x = 34

 

b) 18.(x – 16) = 18

x – 16 = 1

x = 17

Giaibai5s.com

Bài 30 (trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6)
5 (100%) 9 votes