Bài 29 (trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6)

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Hướng dẫn:

Tính số tiền mua mỗi loại vở sau đó tính tổng số tiền mua cả ba loại vở.

Giải:

Số tiền mua 35 quyển vở loại 1 là:  2000 x 35 = 70000 (đồng).

Số tiền mua 42 quyển vở loại 2 là: 1500 x 42 = 63000 (đồng).

Số tiền mua 38 quyển vở loại 3 là:  1200 x 38 = 45600 (đồng).

Tổng số tiền mua cả ba loại vở là:  70000 + 63000 + 45600 = 178600 (đồng).

Giaibai5s.com

Bài 29 (trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết