Bài 25 (trang 113 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Giải:

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Giaibai5s.com

Bài 25 (trang 113 sgk Toán 6 tập 1)
5 (100%) 3 votes