1.

Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập
a. Nguồn gốc tiếng Việt thuộc:
– Học ngôn ngữ Nam Á.
– Dòng: Môn – Khmer.
– Nhánh: tiếng Việt Mường chung.
b. Các thời kì trong lịch sử:
– Tiếng Việt trong thời kì dựng nước.
– Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc.
– Tiếng Việt trong thời kì độc lập tự chủ.
– Tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc.
– Tiếng Việt trong thời kì từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay.
a. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết; về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.
b. Từ không biến đổi hình thái.
c. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa  ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

2. Bảng thứ nhất

                     Tên các phong cách ngôn ngữ (PCNN)
    và các thể loại văn bản tiêu biểu cho từng phong cách

PCNN 
sinh hoạt
PCNN nghê thuật PCNN báo chí PCNN chính luận PCNN khoa học PCNN hành chính
Thể loại văn bản tiêu biểu – Dạng nói ( độc thoại, đối thoại).

– Dạng viết ( nhật kí, hồi ức cá nhân, thư từ).

– Dạng lời nói tái hiện (trong tác phẩm văn học).

– Thơ ca, hò vè,…

– Truyện, tiểu thuyết, kí,…

–  Kịch bản.

– Thể loại chính: bản tin, phóng sự, tiểu phẩm.

– Ngoài ra: thư bạn đọc, phỏng vấn, quảng cáo, bình luận thòi sự,…

– Cương lĩnh.

– Tuyên bố.

– Tuyên ngôn, lời kêu gọi, hiệu triệu.

– Các bài bình luận, xã luận.

– Các báo cáo, tham luận, phát biểu trong các hội thảo, hội nghị chính trị.

– Các loại văn bản khoa học chuyên sâu: chuyên khảo, luận án, luận văn, tiểu luận, báo cáo khoa học,…

– Các văn bản dùgn để giảng dạy các môn khoa học: giáo trình, giáo khoa, thuyết trình bài dạy,…

– Các văn bản phổ biến khoa học: sách phổ biến khoa học kĩ thuật, các bài báo, phê bình, điểm sách,…

– Nghị định, thông tư, thông cáo, chỉ thị, quyết định, pháp lệnh, nghị quyết,…

– Giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh,…

– Đơn, báo cáo, biê bản,…

3. Bảng thứ hai

   Tên các phong cách ngôn ngữ và đặc trưng cơ bản của từng phong cách

PCNN 
sinh
 hoạt
PCNN nghê thuật PCNN báo chí PCNN chính luận PCNN khoa học PCNN hành chính
Đặc trưng cơ bản – Tính cụ thể
– Tính cảm xúc
– Tính cá thể
– Tính hình tượng
– Tình truyền cảm
– Tính cá thể hóa
– Tính thông tin thời sự
-Tính ngắn gọn
– Tính sinh động hấp dẫn
– Tính công khai về quan điểm chính trị.
– Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận.
– Tính truyền cảm, thuyết phục.
– Tính trừu tượng, khát quát.
– Tính kí trí, logic.
– Tính cá thể
– Tính khuôn mẫu.
– Tính chính xác.
– Tính công vụ.

4. Hai phần văn bản đều có chung đề tài (trắng) nhưng được viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau:

– Phần văn bản (a) được viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính trừu tượng, khái quát, tính lí trí, logic, tính phí cá thể.

– Phần văn bản (b) được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hoá.

5.

a. Văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản có đặc điểm:

– Về từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều từ ngữ thường gặp trong phong cách ngôn ngữ hành chính như: quyết định, căn cứ, luật, nghị định 299/HĐBT, ban hành điều lệ, thi hành quyết định này,…

– Về câu văn: Văn bản sử dụng kiểu câu thường gặp trong quyết định (thuộc văn bản hành chính): UBND thành phố Hà Nội căn cứ… xét đề nghị… quyết định… I… II… III… IV… V… VI…

– Về cấu trúc: văn bản có kết cấu theo ngôn ngữ ba phần:

+ Phần đầu: quốc hiệu, cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm, tên quyết định.

+ Phần chính: nội dung quyết định.

+ Phần cuối: chữ kí, họ tên (góc phải), nơi nhận (góc trái).

c. Tin ngắn:

   Cách đây chỉ mới vài tiếng đồng hồ, ông Nguyễn Thế Thảo thay mặt UBND thành phố Hà Nội đã kí quyết định thành lập Bảo hiểm y tế Hà Nội. Quyết định ngoài việc nêu rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức, cơ cấu phòng ban,… còn quy định địa điểm cho Bảo hiểm y tế Hà Nội và các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành.

Nguồn website giaibai5s.com

Tuần 33: Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ 
Đánh giá bài viết