Chương I. Dao động cơ-Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 22) Biểu diễn A có: . – Gốc tại O. – Độ dài bằng 3cm và hợp với trục Ox một góc bằng 60°. C2 (trang 23) Áp dụng định lí hàm…

Tuần 33: Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ 

On

1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập a. Nguồn gốc tiếng Việt thuộc: – Học ngôn ngữ Nam Á. – Dòng: Môn – Khmer. – Nhánh: tiếng Việt Mường chung. b. Các thời…

Tuần 32: Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

On

I. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ nằm trong hoạt động giao tiếp – Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn…