Nguồn website giaibai5s.com

X

X

=

X

=

X

  1. Tính:

5 125x12_60_20 97 9×7 63 21

MG 6.8_636x3 189

3 58 5×8 40 9 5.935 45 3 .

12″ 20×12240 16 15 25 15 24 15 x 24_3609 16 · 24 1625 * 16 x 25 400 10

5 14×5 70 10 14 215 21 21- 3 od 10:5 = 10×3 10×330

35 55 = 6 5.10 – 5 1 – 5×15 1 * 3:10 3 10 – 3×10 – 30 – 6 . 2. Tính (theo mẫu):

  1. a) 933 – 9×33 – Ø xWx3 – 3 a 22^18 22 18 ” * x2xØ x 2 4 n 12.36_1225_12 x 256 x 2 x 8 x55 V 35 25 35 36 35 36 7x 6 x 6 x 3 x 2 – 21

51 19 x 4 x3 3 © 1751 17 76 vi x 19 x44 3. Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 3m.

Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

| Bài giải Diện tích tấm lưới sắt hình chữ nhật là:

15 2 – 5 (m2)

4 3 2 Diện tích của một phần tấm lưới sắt là:

:-

=

X-

=

X

Đáp số: nở

Bài 8. Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số
5 (100%) 1 vote