Đề số 11: Nêu ý kiến của em về câu nói của nhà bác học Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Kể một câu chuyện về một nhân vật vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh và đạt được thành công trong cuộc sống. – Giới thiệu câu nói của Nguyễn Bá Học: “Đường đi…

Đề số 4: Nhà văn Mác-xim Goóc-ki đã nói: “Cuộc sống là trường đại học vĩ đại của tôi”. Em suy nghĩ gì về câu nói đó?

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Học tập là một quá trình liên tục, lâu dài, gắn bó với con người trong suốt cuộc đời. – Có nhiều môi trường khác nhau để con người học tập: trong gia đình, trong…

Đề số 3: Nghệ thuật trào phúng sắc sảo của Nguyễn Ái Quốc qua truyện ngắn “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu”

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về truyện ngắn Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu (hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng). – Một trong những đặc sắc về nghệ thuật của truyện ngắn này…

Đề số 2: Những đặc sắc của nghệ thuật tương phản và tăng cấp trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn. – Giá trị nghệ thuật của truyện: được thể hiện qua nghệ thuật xây dựng nhân vật, qua ngôn ngữ trần thuật, giọng…