Phần 2 Đề 17: Hãy kể lại những kỉ niệm đáng nhớ với người thân của em.

On

Giống như bao người, đối với tôi, mẹ luôn là người quan trọng nhất. Mọi niềm vui, nỗi buồn của tôi đều chia sẻ với mẹ. Những kỉ niệm giữa hai mẹ con sẽ mãi lắng đọng trong tâm trí tôi. Tôi…