Đề số 15: Em hãy viết một bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử ở quê hương em – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu về di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh. 2. Giải quyết vấn đề: – Giới thiệu tên, địa chỉ và những nét khái quát về đối tượng. – Giới…