Đề số 29: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim người mẹ”. Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời mỗi con người. – Biết bao tác phẩm, bao lời nói đã được dùng để ca…

Đề số 28: Hãy trình bày suy nghĩ của em về quan điểm sau đây của Gorki: “Tình thương là điều xứng với con người hơn tất cả mọi điều” – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu câu nói của Gorki. 2. Giải quyết vấn đề: 1. Hiểu về ý nghĩa câu nói của Gorki: Tình thương là điều cần phải có trong trái tim, tâm hồn mỗi…

Đề số 27: Có người nói rằng: bài thơ Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) của Hồ Chí Minh không có một từ sáng nào nhưng ta vẫn cảm thấy tràn ngập ánh sáng. Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Những bài thơ của Hồ Chí Minh thường hướng sáng. – Rằm tháng giêng là bài thơ tràn đầy ánh sáng của trăng, ánh sáng của niềm vui – ánh sáng không cần miêu tả…

Đề số 26: Phân tích mối quan hệ giữa tình và cảnh trong bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của nhà thơ Lí Bạch – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Lí Bạch. – Giới thiệu đôi nét về tác phẩm và vấn đề mối quan hệ giữa tình và cảnh trong bài thơ. 2. Giải quyết vấn đề:…

Đề số 24: Hào khí Đông A qua ba bài thơ “Tụng giả hoàn kinh sư” (Trần Quang Khải), “Thuật hoài” (Phạm Ngu Lão) và “Cảm hoài” (Đặng Dung).

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về văn học thời Trần, dẫn dắt giới thiệu vấn đề hào khí Đông A. – Hào khí Đông A được thể hiện một cách sâu sắc, thuyết phục qua những…

Đề số 21: Em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về số phận và vẻ đẹp của người phụ nữ qua những bài ca dao than thân – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý: 1. Đặt vấn đề: – Ca dao là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng – Một trong những cung bậc da diết nhất của tiếng tơ đàn ấy là những bài ca viết về thân phận…