Đề 26 – Bình giảng bài thơ Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lý Bạch

Đề 26 – Bình giảng bài thơ Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lý Bạch

On

BÀI LÀM 1 Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Tuy đã có phần bị thất lạc nhưng đến nay, sự nghiệp thơ của Lý Bạch vẫn còn truyền lại gần một nghìn bài, trong đó có những thi…