Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Tiếng đàn (từ Tiếng đàn đến hết). .. . – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả.

– Luyện viết các từ ngữ : rụng xuống, chiếc thuyền, gấp bằng giấy, tung lưới, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập:

Tìm a/ Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s. | Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm r. b/ Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi.

Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã. .

* Kết quả đúng: a/ san sẻ, sung sướng, sù sì, su su, sang sảng, sóng sánh, …

xinh xinh, xinh xẻo, xinh xắn, xa xa, xa xôi, … bị lủng củng, lỉnh kỉnh, thủng thỉnh, đủng đỉnh, thủ thỉ, rủ rỉ, …

lõm bõm, nhõng nhẽo, lõng bỏng, nhũng nhiễu, rỗi rãi,

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 24: Chính tả: Nghe – viết: Tiếng đàn. Phân biệt s / x, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter