Bài số 32: Chèo Bẻo kể chuyện thế giới loài chim (Dựa vào văn bản Lao xao – Trích Tuổi thơ im lặng của Duy Khán)

On

Mau mồm, mau miệng, hay nói, hay cười, họ hàng nhà chúng tôi được đặt tên là Chèo Béo. Thế mà khối kẻ thêm thắt, cho rằng chúng tôi là đồ bẻm mép, ba hoa, không làm nên trò trống gì, lại…