Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: .: a) 2000 + 4000 x 2 = 10000 b) 18000 – 4000 : 2 = 16000

. (2000 + 4000) x 2 = 12000 (18000 – 4000) : 2 = 7000 2. Đặt tính rồi tính: 897 5000

5142 *7103

  1. 8000 4925

41136

8

28

40

  • 3805 138897

650808 68 1984

10 8135 22830

58 29

0 8942

9090 + 5457

+ 505 105

807 14504

10402 3. Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để

xếp hình, trong đó có 1 số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiều học sinh cầm hoa đỏ ? Tóm tắt .. . 2450 HS

?HS cầm hoa vàng

?HS cầm hoa đỏ

Oy

Bài giải

Số học sinh cầm hoa vàng là:

2450 : 5 = 490 (học sinh)

Số học sinh cầm hoa đỏ là: | 2450 – 490 = 1960 (học sinh)

Đáp số: 1960 học sinh 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên: Hỏi có bao nhiêu cái bánh ? A. 13 cái bánh C. 22 cái bánh B. 28 cái bánh (D)85 cái bánh

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 161. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tt)
Đánh giá bài viết
News Reporter