Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng hồn nhiên, vui tươi, nhấn giọng những từ ngữ khẳng định ích lợi, hạnh phúc mà việc trồng cây mang lại cho con người:

| bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: rung cành cây, lay lay, vòm cá mau lớn lên, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Cây xanh mang lại những gì cho con người?

(Cây xanh mang lại tiếng hót mê say của các loài chim trên vòm cây, mang lại ngọn gió mát cho cành cây, hoa lá. Bóng mát trong vòm cây làm cho con người quên nắng xa, đường dài. Hạnh phúc được mong chờ cây lớn lên hằng ngày.) 2. Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong bài thơ. Nêu tác dụng của việc lặp lại.

(Các từ ngữ lặp lại là: Ai trồng cây / Người đó có và Em trồng cây / Em trồng cây. Tác dụng khiến người đọc dễ nhớ, dễ thuộc, nhấn mạnh ý khuyến khích mọi người hăng hái trồng cây.) 3. Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

(Hạnh phúc được mong chờ cây lớn lên hằng ngày.)

  1. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa, mau lớn lên,… 3. Ghi nhớ nội dung bài: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. 4. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 31: Tập đọc: Bài hát trồng cây
Đánh giá bài viết
News Reporter