Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, quan sát các nước trên quả địa cầu (nếu có). Sau đó, ghi tên các nước mà em biết.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu a, b, c. Sau đó, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu. II. Làm bài tập 1. Viết tên những nước mà em biết.

* Em có thể viết các tên nước sau:

My-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Mĩ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ai Cập, An-giê-ri, Công-gô, Ma-li, Ăng-gô-la, Nam Phi,… 2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu dưới đây:

a/ Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đến đỉnh cột.

b/ Với vẻ mặt lo lắng các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li. c/ Bằng một sự cố gắng phi thường Nen-li đã hoàn thành bài thể dục. * Kết quả đúng:

a/ Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu bé đã leo lên đến đỉnh cột.

b/ Với vẻ mặt lo lắng, các b

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 31: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Đánh giá bài viết
News Reporter