Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Bác sĩ Y- éc-xanh (từ Tổi với bà đến được rộng mở, bình yên (trang 106).

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài. – Luyện viết các từ ngữ: sống, giúp đỡ, rộng mở, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống r, d hay gi? Giải câu đố.

áng hình không thấy chỉ nghe

| Chỉ nghe xào xạc, vo ve trên cành v.. Vừa ào ào giữa gừng xanh

Đã về bên cửa cung mành leng keng. (Là gì?) 2. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

| Giọt gì từ biến từ sông Bay lên lơ lửng mênh mông trên trời

Coi tiên thơ thân rong chơi – Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần. (Là gì?) * Kết quả đúng: 1. Điền vào chỗ trống r, d hay gi? Giải câu đố.

Dáng hình không thấy chỉ nghe Chỉ nghe xào xạc, vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa rừng xanh Đã về bên cửa rung mành leng keng.

(Là gió) 2. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

| Giọt gì từ biển từ sông Bay lên lơ lửng mênh mông trên trời

Cõi tiên thơ thẩn rong chơi Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

(Là giọt nước mưa )

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 31: Chính tả: Nghe – viết: Bác sĩ Y – éc – xanh. Phân biệt r / d / gi, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter