Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc gợi ý. Sau đó, dựa vào gợi ý, em kể lại câu chuyện.

– Khi làm bài tập 2, em đọc kĩ đề bài. Sau đó, viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

  1. Làm bài tập 1. Nghe và kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng.

Gợi ý: a/ Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì? b/ Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai? c/ Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Chàng trai làng Phù Ủng Sáng hôm ấy, bên vệ đường làng Phù Ủng có một chàng trai ngồi đan sọt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trẻ trung. Thỉnh thoảng chàng ngừng tay, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại cúi xuống đan thoăn thoắt.

Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa Trần Hưng Đạo đi qua làng. Lối hẹp, quân đông, võng, xe chật đường, loa thét đinh tai. Thế mà, chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên, mải mê đan sọt. Quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm vào đùi, máu chảy, chàng vẫn không ngẩng mặt.

Kiệu Hưng Đạo Vương xịch đến. Lúc ấy, như sực tỉnh, chàng trai vội đứng dậy, vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

– Đùi bị đâm chảy máu thế kia, ngươi không biết sao? Chàng trai đáp:

– Tôi đang ngồi suy nghĩ mấy câu trong sách sinh thư nên không để ý. Xin Đại vương đại xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng là Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến phép dùng binh, chàng trả lời rất trôi chảy. Hưng Đạo Vương tỏ lòng mến trọng, đưa theo về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc, lập được nhiều chiến công lớn.

* Các em cần ghi nhớ nội dung và kể lại cả câu chuyện. Khi kể không cần đúng hệt từng câu từng chữ trong truyện. Các em chỉ cần kể đúng nội dung chính và kể bằng lời của mình. 2. Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

* Em có thể viết câu trả lời như sau: b/ Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

Quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai vì chàng trai mải mê đan sọt, không nhận thấy hiệu của Trần Hưng Đạo đã đến. Quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm vào đùi để chàng tỉnh ra, dời khỏi chỗ ngồi.

c/ Vì sao Trần Hưng Đạp đưa chàng trai về kinh đô?

| Trần Hưng Đạp đưa chàng trai về kinh đô vì Hưng Đạo mến trọng chàng trai giàu lòng yêu nước và có tài. Mải nghĩ việc nước đến nỗi giáo đâm vào đùi chảy máu mà vẫn không biết. Khi được hỏi về việc dùng binh thì chàng nói rất trôi chảy.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 19: Tập làm văn: Nghe – kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Đánh giá bài viết
News Reporter