Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Một mái nhà chung (từ đầu … đến Hoa giấy lợp hồng) – Luyện viết các từ ngữ: lá biếc, rập rình, giàn gấc,.. . – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

.

..

  1. Làm bài tập | Điền vào chỗ trống: al tr hay ch?

| Mèo con đi học ban …ưa Nón nan không đội, ời mưa ào ào | Hiên …e không ..ịu nép vào Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”.

Nguyễn Hoàng Mai bị êt hay êch?

Ai ngày thường mắc lỗi T… đến chắc hơi buồn Ai được khen ngày thường Thì hôm nào cũng t..

Phạm Đình Ân

Thân dừa bạc ph…. tháng năm Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao.

Trần Đăng Khoa * Kết quả đúng: Các em cần điền tr hoặc ch, ớt hoặc ếch như sau:

a/ trưa, trời, che, chịu b/ Tết, tết / phếch

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 30: Chính tả: Nhớ – viết: Một mái nhà chung. Phân biệt tr / ch, êt / êch
Đánh giá bài viết
News Reporter